Cofnodion, Agendâu ac Adroddiadau’r Cyngor

Cyfieithu ar y pryd

Mae croeso ichi ddefnyddio'r Gymraeg yn y cyfarfod, bydd angen cyfnod lleiaf o rybudd o 3 diwrnod gwaith os ydych am wneud hynny. Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael os gofynnir.

I chwilio'r cyfeiriadur ar gyfer cofnodion, agendâu a gwybodaeth m gyfarfodydd, dilynwch yr opsiynau islaw:

Cynlluniau Gwaith Ymlaen Llaw

Mae gan bob cyfarfod Cyngor gynllun gwaith sy’n amlinellu ei gweithgaredd arfaethedig ar gyfer y flwyddyn  sy’n dod. Mae’r rhain yn gallu newid o bosibl gan ddibynnu ar waith yr adrannau.

Cyngor

Bwrdd Gweithredol

Trosolwg Corfforaethol

Addysg

Yr Amgylchedd, Adfywio a datblygu economaidd

Gwasanaethau cymdeithasol

Gweddarlledu 

Mae gweddarllediad yn recordiad sain a fideo, heb ei olygu, o gyfarfod sydd ar gael i’w weld ar y wefan. 

Mae recordiadau ar gael i’w gwylio am ddim. Gallwch eu gwylio’n fyw neu, fel arall, gallwch ddal i fyny gyda chyfarfodydd y gorffennol trwy ddefnyddio’r llyfrgell o recordiadau wedi’u harchifo.