Cadeirydd Y Cyngor

Yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor ar 25 Mai 2017, penodwyd y Cynghorydd Denzil Hancock yn Gadeirydd y Cyngor ar gyfer 2017 - 2018.

Mae'r Cynghorydd Hancock yn cynrychioli Ward Six Bells a’i apêl am y flwyddyn sydd i ddod yw Hosbis y Cymoedd.