Cadeirydd Y Cyngor

Yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor ar 24 Mai 2018, penodwyd y Cynghorydd Mandy Moore Gadeirydd y Cyngor ar gyfer 2018 - 2019.

Mae'r Cynghorydd Moore yn cynrychioli Ward Canol a Gorllewin Tredegar.