Hwyluso Cefnogaeth

Cefnogaeth Recriwtio a Chyflogaeth 

Mae pobl yn allweddol i lwyddiant pob busnes. Mae'r Tîm Datblygu Economaidd yn cynnig datrysiad recriwtio i helpu cyflogwyr lleol ganfod y staff cywir gyda'r sgiliau cywir. Mae Swyddog Cyflogaeth a Menter yn gweithio gyda phartneriaid allweddol megis Canolfan Byd Gwaith, Working Links, colegau lleol a darparwyr hyfforddiant i gydlynu pecyn recriwtio a sgiliau cyflawn. Nod datblygu economaidd yw cyfateb pobl leol gyda chyfleoedd swyddi lleol. 

Ffurflen ymholiadau ar-lein a/neu fanylion cyswllt uniongyrchol.

Cofrestrwch eich Sgiliau

Ychwanegwch eich sgiliau at gronfa ddata ar gyfer y sector Gweithgynhyrchu ac Adeiladu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ar hyn o bryd yn cynnig cefnogaeth ar recriwtio a hyfforddiant ar gyfer busnesau cyfredol a buddsoddwyr posib gyda’r nod o sefydlu gweithlu sy’n barod i weithio yn y sector gweithgynhyrchu/peirianneg ac adeiladu. Trwy ymrwymo gyda’r sector busnes, partneriaid allweddol a thrigolion lleol, nodau BGCBC yw;

  • Adnabod gofynion sgiliau a chyflogaeth cyfredol ac at y dyfodol o fewn y sectorau gweithgynhyrchu a pheirianneg
  • Cynnig cyfleoedd i unigolion sgiliau a chymwysterau allweddol sy’n berthnasol i’r sector
  • Datblygu cronfa ddata o sgiliau i sicrhau bod modd bodloni gofynion cyflogaeth, cymaint â phosib, o fewn Blaenau Gwent

Cefnogaeth i unigolion:

  • Bod yn rhan o gronfa ddata sgiliau
  • Cael eich hysbysu am gyfleoedd cyflogaeth lleol
  • efnogaeth i ennill sgiliau a chymwysterau

Cefnogaeth gan bartneriaid:

  • Cyfeirio unigolion at gyfleoedd
  • Dod o hyd i gefnogaeth ar gyfer unigolion di-waith
  • Cyfeirio unigolion at hyfforddiant addas 

Gwybodaeth Gyswllt

Anfonwch eich CV at:

Helen Lloyd ar helen.lloyd2@blaenau-gwent.gov.uk Ymholiadau Gweithgynhyrchu/Peirianneg.

Cysylltwch â Lisa Meredith ar lisa.meredith@blaenau-gwent.gov.uk Ymholiadau gweithgynhyrchu