Gwasanaeth Gwastraff Busnes

Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff i bob busnes ac ysgol yn yr ardal.

Beth gaiff ei gynnwys?

Mae'r gwasanaeth yn cynnwys:

  • Cynwysyddion gwastraff - ar gael mewn amrywiaeth o feintiau ar gyfer ailgylchu a sbwriel
  • Casgliadau wythnosol wedi'u trefnu.

Caiff yr holl ddogfennau rheoli gwastraff eu darparu a'u llenwi yn sicrhau cydymffurfiaeth cyfreithiol gyda rheoliadau gwastraff.

I drefnu casgliad cysylltwch â'n Canolfan Cyswllt ar 01495 311556.

Dogfennau Cysylltiedig