Gwasanaeth Gwastraff Busnes

Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff i bob busnes ac ysgol yn yr ardal.

Beth gaiff ei gynnwys?

Mae'r gwasanaeth yn cynnwys:

  • Cynwysyddion gwastraff - ar gael mewn amrywiaeth o feintiau ar gyfer ailgylchu a sbwriel
  • Casgliadau wythnosol wedi'u trefnu.

Caiff yr holl ddogfennau rheoli gwastraff eu darparu a'u llenwi yn sicrhau cydymffurfiaeth cyfreithiol gyda rheoliadau gwastraff.

I drefnu casgliad cysylltwch â'n Canolfan Cyswllt ar 01495 311556.

Islaw gwelir costau gwastraff masnachol 17/18

COSTAU SBWRIEL MASNACHOL

Bin olwyn 120Ltr - £4.88 yr wythnos
Bin olwyn 240Ltr - £8.03 yr wythnos
Bin olwyn 360Ltr - £11.63 yr wythnos
Bin olwyn 660Ltr - £22.99 yr wythnos
Bin olwyn 1100Ltr - £34.03 yr wythnos

COSTAU AILGYLCHU MASNACHOL

Rholyn o 52 bag ailgylchu - £5.40 y rholyn
Bin olwyn 360Ltr - £4.30 yr wythnos
Bin olwyn 1100Ltr - £12.40 yr wythnos

Rholyn Ieinwyr bwyd 10Ltr - £1.10 y rholyn
Rholyn Ieinwyr bwyd 30Ltr - £2.20 y rholyn

Bin olwyn bwyd 140Ltr - £2.90 yr wythnos

Unrhyw ymholiadau ffoniwch C2BG ar 01495 311556