Cefnogaeth Ariannol i Ddechrau eich Busnes

Mae cynllun grant Kick Start yn gynllun ar y cyd gan Gyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent ac UK Steel Enterprise i hyrwyddo a chefnogi busnesau sefydlu busnes. 

Grant Kickstart

Canllawiau

Cofrestru diddordeb

 

 

 

Gwybodaeth Gyswllt

Ar gyfer pob ymholiad, cysylltwch â’r Uned Datblygiad Economaidd
Ffoniwch: 01495 355700 neu
E-bostiwch business.services@blaenau-gwent.gov.uk