Apeliadau cynllunio

View of Victoria

Apeliadau

Mae hawl gan ymgeisydd i wneud apêl i Gynulliad Cenedlaethol Cymru os:

 

(i)  Nad oes penderfyniad wedi ei wneud ynghylch y cais cynllunio o fewn y cyfnod penderfynu statudol.

 

(ii) Ydy’r cais yn cael ei wrthod

 

(iii) Mae’r ymgeisydd yn anfodlon gyda’r amod(au) sydd wedi ei(u) (h)atdoi i’r caniatâd.

Gellir cael ffurflenni o’r Arolygiaeth Gynllunio ar 02920 823857.