Anableddau Corfforol

Mae gan Reolwyr Gofal a gyflogir gan yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol fynediad i ystod eang o wybodaeth a gwasanaethau, a gall unrhyw un ohonynt fod yn addas ar gyfer defnyddwyr unigol posibl.  Mae anghenion pawb yn wahanol, felly anelwn weithio gyda phob person i gytuno ar eu hanghenion a sut y medrid eu cyflawni.

Mae’r dilynol yn enghreifftiau o’r math o help y medrwn ei drefnu:

  • Help gyda gofal personol, fel ymolchi a gwisgo
  • Prydau bwyd
  • Cefnogaeth i ofalwyr
  • Lle mewn canolfan ddydd
  • Addasiadau neu offer yn eich cartref i’w wneud yn rhwyddach ymdopi
  • Seibiant tymor byr i chi a’ch gofalwyr
  • Os oes angen, gofal am gyfnod hirach mewn cartref preswyl neu nyrsio

Manylion Cyswllt

C2BG
Canolfan Gyswllt
Depot Canolog
Stad Ddiwydiannol Barleyfield
Brynmawr
NP23 4YF

Ffôn: (01495) 315700
Ffacs: (01495) 353350
Minicom: (01495) 355959

Ar gyfer ymholiadau gwybodaeth:

E-bost : info@blaenau-gwent.gov.ukAr gyfer atgyfeiriadau:

E-bost : DutyTeam@blaenau-gwent.gcsx.gov.uk