Anableddau Dysgu

Learning Disability Strategy Poster - Welsh

Strategaeth Anabledd Dysgu
Yn dilyn cyfnod o ymgynghori mae’r fersiwn diwygiedig o’r Strategaeth Anabledd Dysgu ar gael yn awr ac yn barod i fynd i mewn i cyfnod gweithredu.  Dyma’r strategaeth integredig gyntaf ar gyfer gwasanaethau anabledd dysgu ar gyfer poblogaethau Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.  Mae ein balchder yn dod nid yn unig o fod wedi gweithio gyda’n gilydd i gynhyrchu cyfeiriad y dyfodol ar gyfer gwasanaethau anabledd dysgu, ond hefyd o wybod ein bod wedi ei adeiladu yn seiliedig ar farnau pobl ag anabledd dysgu a'u gofalyddion.  Dilynwch y ddolen i weld y Strategaeth hon neu cysylltwch â Rheolwraig y Rhaglen, Karen Morris, gydag unrhyw ymholiadau ar (01443) 864528.

Tîm Anableddau Dysgu yn y Gymuned
Mae’r tîm yn darparu gwasanaethau asesu a rheolaeth gofal sy’n hyrwyddo unigoliaeth ac yn galluogi pobl gydag anabledd dysgu i gael patrymau arferol o fywyd o fewn y gymuned a helpu i ddatblygu eu potensial i’r eithaf.

Manylion Cyswllt

C2BG
Canolfan Gyswllt
Depot Canolog
Stad Ddiwydiannol Barleyfield
Brynmawr
NP23 4YF

Ffôn: (01495) 315700
Ffacs: (01495) 353350
Minicom: (01495) 355959

Ar gyfer ymholiadau gwybodaeth:

E-bost : info@blaenau-gwent.gov.ukAr gyfer atgyfeiriadau:

E-bost : DutyTeam@blaenau-gwent.gcsx.gov.uk