Rheoliadau gwybodaeth amgylcheddol

Daeth y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 i rym ym mis Ionawr 2005.  Maent yn rhoi’r hawl i’r cyhoedd i gael mynediad at ystod eang o wybodaeth amgylcheddol sydd gennym.

Mae’r meysydd canlynol wedi eu cynnwys:
     

  • unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â chyflwr y tir, gan gynnwys dwr, aer, fflora neu ffawna
  • unrhyw wybodaeth am weithgareddau sydd yn effeithio ar yr amgylchedd yn andwyol, gan gynnwys swn a niwsans eraill
  • unrhyw wybodaeth am fesurau sydd wedi eu dylunio i amddiffyn yr amgylchedd
  • mae hyn hefyd yn cynnwys cynlluniau, rhaglenni, dadansoddiad budd a cost ac economaidd eraill sydd yn ymwneud â gwybodaeth amgylcheddol
  • gwybodaeth arall sydd yn cael ei dal gan y cyngor megis gwybodaeth sydd yn ymwneud â heolydd, trafnidiaeth, cynnal a chadw, cynllunio ar gyfer defnydd tir, rheolau datblygu, adeiladau ac ystadau hefyd yn cael ei ystyried fel gwybodaeth amgylcheddol

I wneud cais am wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda’r Adran Iechyd yr Amgylchedd ar (01495) 357813.
   

Manylion Cyswllt

Adran Tai ac Iechyd yr Amgylchedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Anvil Court
Heol yr Eglwys
Abertyleri
NP13 1DB

Ffôn:    01495 357813
Ffacs:  01495 355834

Ebost : environmental.health@blaenau-gwent.gov.uk